plusresetminus
تاریخ انتشاريکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۲۵
فناوری روز

کیسه‌ی محافظ

همراهــان عزیــز مجلــه ی جالــب و خواندنــی نوجــوان مســلمان بلــوچ، در ایــن شــماره ی مجلــه میخواهیــم شــما را بــا یــک فنــاوری جالــب آشــنا کنیــم کــه در جوامـع امـروز کـه جمعیـت جهـان رو بـه افزایـش اسـت و تکنولـوژی بسـیار گسـترده شـده، ایـن فنـاوری جالـب بسـیار کاربـردی بـرای وسـایل حمـل و نقـل بـه حسـاب می آیــد؛ پــس بــا مــا همــراه باشــید.
کد مطلب: ۲۵۵
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما